Waaruit bestaat de prijs van mijn droomhuis?

In het nieuwbouwproject Hollands Huis bestaat de prijs van de woningen uit 4 belangrijke delen. Heeft u een huis in deze nieuwe wijk in Hardinxveld-Giessendam gekocht, dan krijgt u voor elk van deze delen gedurende de bouw aparte facturen. Deze facturen betaalt u veelal uit uw hypotheekdepot.

Deel 1: De Grond

Het huis staat, uiteraard, op een stuk grond. Hiervoor sluit u een koopovereenkomst met AM. Als de opschortende voorwaarden zijn vervuld en het project definitief gebouwd gaat worden, koopt u de grond van AM. Hiervoor krijgt u een factuur en een notarisafrekening. De factuur voor de grond kunt u vanuit uw hypotheekdepot betalen. De grondfactuur is waarschijnlijk de eerste factuur die u ontvangt. De juridische levering van de grond en het passeren van uw hypotheekakte vindt bij de notaris plaats. Na het notarieel transport van de grond bent u eigenaar van uw eigen grond in Hollands Huis.

Deel 2: Bouwsom van het huis

Uiteraard wilt u niet alleen een stuk grond, maar ook een huis. Aannemer Gebroeders Blokland gaat uw droomhuis bouwen. Tijdens de bouw krijgt u per fase een factuur voor het werk dat de aannemer in de periode daarvoor heeft verricht. Hoeveel facturen dat in totaal zijn, komt in de aanneemovereenkomst te staan die u, naast de koopovereenkomst, tekent bij de koop van het huis.

Deel 3: Inrichting openbaar gebied

Nieuwbouw in Hollands Huis

Een van de voordelen van een huis in Hollands Huis is de omgeving. Het dorpse en landelijke karakter moet uiteraard ook aangelegd worden. Bruggen, water, oevers, groen en straten met voldoende parkeerplaatsen voor u en uw gasten zijn daarvan voorbeelden. Dit legt de gemeente aan waaraan u een bijdrage dient te leveren. De gemeente stuurt u hiervoor een nota, welke ook bij de notaris bij het transport van de grond betaald dient te worden.

Meer informatie op website gemeente

Deel 4: Leges

Voordat een nieuwbouwproject daadwerkelijk gebouwd wordt, moeten er vergunningen worden verstrekt. Hier zitten uiteraard ook kosten aan verbonden. Deze kosten worden ook via een factuur bij u in rekening gebracht.

Hollands Huis Hardinxveld-Giessendam “Buitengewoon landgoed”

Werkt dit prijsverhogend?

Nee, dit werkt niet prijsverhogend. Door voor deze onderdelen aparte facturen te versturen, is het voor u heel inzichtelijk uit welke kosten een nieuwbouwwoning bestaat. De prijs die op de prijslijst van de woningen en de website staat, is opgebouwd uit deze 4 delen en bij elkaar opgeteld. Er komen geen andere rekeningen dan deze, met uitzondering van individuele meerwerkopties die u zelf kiest.

De meeste kopers sluiten een hypotheek af om het huis te kopen. De facturen die u ontvangt betaalt u dan vanuit uw hypotheekdepot, rechtstreeks of via de hypotheekverstrekker.

Partners

Hollands Huis is een wijk binnen het nieuwbouwplan De Blauwe Zoom. AM werkt in Hollands Huis samen met Gemeente Hardinxveld-Giessendam en de GEM De Blauwe Zoom.

AM BV is een gebiedsontwikkelaar. Inspirerende en duurzame leefomgevingen bedenken en ontwikkelen, dat is de passie van AM.

De Gemeente Hardinxveld-Giessendam richt de openbare ruimte in.

Gebroeders Blokland is de aannemer voor de bouw van de woningen in Hollands Huis.

FacebookTwitterLinkedInEmailWhatsapp

“Hollands Huis, wonen in een dorps buurtje”

Contactpersonen Hollands Huis

Angelique Hensen
Verkoopmanager

Angelique Hensen